Oferta Archiwalna
wgn

Budynek mieszkalny wolnostojący 329m2, Mierzyn

Domy sprzedaż, zachodniopomorskie, Mierzyn , Poranna 12a

Dodano: ponad 14 dni temu

Opis ogłoszenia

sygnatura: SDABO-lGqP68

Syndyk masy upadłości: FAL FABRYKI ARMATUR Spółki z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie – ogłasza przetarg pisemny ofertowy (cena wywoławcza obniżona do 75% oszacowania) na sprzedaż z wolnej ręki następujących atrakcyjnych nieruchomości:

1. prawa własności nieruchomości gruntowej działki nr 58/29 o powierzchni 0,1820 ha położonej w Mierzynie, gmina Dobra, koło Szczecina, przy ul. Porannej 12a – zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, dwukondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 329 metrów kwadratowych plus garaż o powierzchni 66,10 metrów kwadratowych oraz osobnym budynkiem biurowym z zadaszeniem o powierzchni użytkowej 32 metry kwadratowe - dla której Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą nr: SZ2S/00004032/0 - za najwyższe zaoferowane ceny, nie niższe jednak niż kwota: 1.165.425 złotych netto;

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie w dwóch egzemplarzach - jednego na ręce Sędziego komisarza SSR Moniki Rzepiejewskiej, Sąd Rejonowy Szczecin Centrum, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin, drugiego na ręce syndyka - Bartosza Stawarskiego, ul. Narutowicza 12, 70-240 Szczecin, z dopiskiem: „sprzedaż nieruchomości: FAL Fabryki Armatur Sp. z o.o. w Warszawie, sygn. akt XII GUp 63/16 – do dnia 18 maja 2018 roku do godziny: 10.00, która wina zawierać:
a. oświadczenie o chęci zakupu powyżej wymienionych nieruchomości wraz z zaoferowaną ceną zakupu netto,
b. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu (dotyczy osób fizycznych), a w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
c. oznaczenie osoby prawnej, adres, numer telefonu, wyciąg z KRS (dotyczy podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego),
d. umowa spółki lub statut (dotyczy podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego),
e. uchwała wspólników spółki kapitałowej, jeżeli zgodnie z umową spółki lub statutem jest wymagana, wyrażająca zgodę na nabycie przez spółkę przedmiotu przetargu,
f. dowód wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto,
g. zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich podatków i opłat, oraz innych kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży,
h. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży oraz z regulaminem przetargu, który przyjmuje jako obowiązujący w ramach planowanej sprzedaży oraz, że wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady,
i. podpisy osób uprawnionych do reprezentacji,

W przypadku niedochowania powyższych warunków oferta nie będzie rozpatrywana.

Inne postanowienia:
1. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do:
a) zapłaty w formie przelewu bankowego całej zaoferowanej ceny wraz z podatkiem VAT najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży z tym, że zastrzeżony jest brak możliwości dokonywania jakichkolwiek potrąceń,
b) podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie i miejscu wskazanym przez syndyka, nie dłuższym niż 90 dni od daty wyboru oferty;
c) poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży, w tym kosztów opłat notarialnych, sądowych, podatku od czynności cywilnoprawnych,
d) w przypadku cudzoziemców do podpisania umowy sprzedaży niezbędne jest okazanie właściwej zgody MSWiA, jeżeli jest ona wymagana przepisami prawa.

2. Oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium bez naliczania odsetek, zostanie zwrócone w terminie 14 dni po dniu rozstrzygnięcia przetargu, a wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.
3. Zastrzega się utratę wadium na rzecz organizatora przetargu w przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży/warunkowej umowy sprzedaży przedmiotu przetargu w wyznaczonym przez syndyka terminie lub braku zapłaty pełnej ceny sprzedaży w wyznaczonym przez syndyka terminie.
4. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo jego unieważnienia na każdym etapie (w tym po dokonaniu wyboru oferty), bez podania przyczyn, a także zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty.
5. Rozpatrywane będą tylko oferty, które zostaną złożone w formie pisemnej zarówno na ręce syndyka jak i sędziego komisarza.
6. Otwarcie ofert nastąpi po upływie 7 dni od upływu terminu do ich składania.

Warunki sprzedaży powyższych nieruchomości zawarte są w regulaminie przetargu. Dokumenty, z którymi Oferenci zobowiązani są zapoznać się przed złożeniem oferty dostępne są w biurze syndyka, ul. Narutowicza 12, 70-240 Szczecin (po uprzednim telefonicznym umówieniu się - tel. 888 088 222).

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej netto należy wpłacić wyłącznie w formie przelewu bankowego najpóźniej do dnia składania ofert (wadium winno znajdować się już na rachunku bankowym upadłego) na rachunek bankowy prowadzony dla masy upadłości: FAL Fabryka Armatur Spółki z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, numer rachunku: 35 1140 2004 0000 3202 7632 3729.


Dodatkowe informacje odnośnie nieruchomości można uzyskać pod numerem telefonu: (888) 088-222 lub e-mail: syndyk.szczecin@wp.pl.

Średnie ceny w tej lokalizacji: 5 069,00 zł/m²

Licznik odsłon: 418

Podstawowe Informacje

Lokalizacja: Mierzyn Poranna 12a
1 165 425
Cena /m² 3 542
Rodzaj dom wolnostojący
Rynek wtórny
Powierzchnia 329 m²
Powierzchnia działki 1820 m²
Ilość pokoi 6

Lokalizacja na mapie

Domy na sprzedaż: Mierzyn - aktualne oferty

Dom wolnostojący na sprzedaż Mierzyn

Dom wolnostojący

Mierzyn

570 m²

3 950 000 zł

Dom wolnostojący na sprzedaż Mierzyn

Dom wolnostojący

Mierzyn Mierzyn

428 m²

859 000 zł

Dom bliźniak na sprzedaż Mierzyn

Dom bliźniak na

Mierzyn Mierzyn

121 m²

589 000 zł

Dom wolnostojący na sprzedaż Mierzyn

Dom wolnostojący

Mierzyn

180 m²

850 000 zł

Dom wolnostojący na sprzedaż Mierzyn

Dom wolnostojący

Mierzyn Mierzyn

154 m²

1 015 000 zł

Dom wolnostojący na sprzedaż Mierzyn

Dom wolnostojący

Mierzyn Mierzyn

319.14 m²

1 999 000 zł

Dom bliźniak na sprzedaż Mierzyn

Dom bliźniak na

Mierzyn Mierzyn

128 m²

525 000 zł

Domy na sprzedaż: Mierzyn - archiwalne oferty

Budynek mieszkalny wolnostojący 329m2, Mierzyn

Budynek mieszkalny

Mierzyn Poranna 12a

329 m²

1 165 425 zł

Przetarg: Dom mieszkalny 329m2, Mierzyn, gm. Dobra

Przetarg: Dom mieszkalny

Mierzyn Poranna 12a

329 m²

932 340 zł

Sprawdź też inne oferty archiwalne w serwisie

Oceń nasz serwis

średnia ocen: 4,6

Ten serwis korzysta z mechanizmów cookies (ciasteczka)

| Polityka Cookies