Oferta Archiwalna
wgn

LICYTACJA: Nieruchomość gruntowa o powierzchni 1,98 ha, Gatka

Działki sprzedaż, dolnośląskie, Gatka 19a , Gatka

Dodano: ponad 14 dni temu

Opis ogłoszenia

sygnatura: SDABO-h0AuMZ

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Michał Modliński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22.05.2018 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Trzebnicy (55-100 Trzebnica, ul. Parkowa 4) sala numer 1 odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA:

nieruchomość gruntowa o powierzchni 1,98 ha, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy prowadzi księgę wieczystą numer WR1W/00038293/5. Działka nr 42/1 o powierzchni 0,24 ha (tj. 2400 m²), AM-1, obręb: Gatka, gm. Żmigród, powiat: trzebnicki, województwo: dolnośląskie, oznaczona jest jako grunty rolne zabudowane, położona jest 55-140 Żmigród, Gatka 19a. Działka o kształcie prostokątnym i wymiarach około 45 m × 50 m, posiada dostęp do drogi publicznej (gminnej) o nawierzchni asfaltowej. Zabudowę działki stanowi budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolno stojącej, dwukondygnacyjny (niepodpiwniczony, parterowy z użytkowym poddaszem), wykonany w konstrukcji drewnianej, szkieletowej, słupowo-ryglowej, stanowiącej rozwiązanie technologiczne „domu kanadyjskiego”. Budynek został wybudowany w 2008 roku, posiada powierzchnię zabudowy 82,70 m², powierzchnię użytkową 120,70 m² i kubaturę 410 m³, wyposażony jest w instalację elektryczną, wod-kan., centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, z odprowadzeniem ścieków do przydomowej (ekologicznej) oczyszczalni ścieków. Stan techniczno-użytkowy jest dobry. Dodatkową zabudowę stanowi wybudowany w 2011 roku budynek gospodarczo-garażowy, jednakże nie pełniący funkcji garażu, parterowy, wolno stojący, wybudowany w technologii tradycyjnej, murowanej, o powierzchni zabudowy 37,4 m², powierzchni użytkowej 30,97 m² i kubaturze 155 m³, znajdujący się w dość dobrym stanie techniczny, przy czym posiadający wady techniczne. Poza wspomnianą zabudową na działce znajduje się nieujawniony na mapie niewielki budynek pełniący funkcję kurnika, do którego przylega blaszany garaż. Pozostała część działki stanowi przydomowy teren zielony – trawnik z nasadzeniami ozdobnych drzewek i krzewów, ale i porośnięty niepielęgnowaną roślinnością trawiastą oraz wewnętrzna komunikacja jako droga dojazdowa z miejscami parkingowymi i alejka chodnikowa. Działka jest ogrodzona, z wyjątkiem ogrodzenia bocznego/zachodniego, uzbrojona w przyłącza do sieci wodociągowej, energetycznej, brak sieci teletechnicznej, gazowej i kanalizacyjnej. Działka nr 40/2 o powierzchni 1,30 ha (tj. 13.000 m²) jest niezabudowana, o kształcie prostokątnym (około 140 m × 90 m), stanowi łąki trwałe, porośnięta jest roślinnością trawiastą, głównie wodolubną (trzcina pospolita) oraz pojedynczymi krzewami i drzewami, znajduje się na tyłach opisanej wyżej działki nr 42/1, z którą ma wspólną granicę. Dla działki została wydana decyzja umożliwiająca wykonanie stawu rybnego typu karpiowego o powierzchni lustra wody 1,04 ha oraz mnicha piętrząco-spustowego o długości leżaka 8,0 m, przy czym w terenie nie wykonano żadnych działań inwestycyjnych. Działka z możliwością dojazdu drogą gruntową gminną o charakterystyce drogi śródpolnej, choć dojazd ten jest utrudniony, przez co najwygodniejszy jest dojazd przez działkę zabudowaną budynkiem mieszkalnym (nr 42/1) lub fizycznie możliwy jest poprzez jedną z działek sąsiednich (nr 43/1 oznaczoną ewidencyjnie jako droga). Działka nie jest objęta planem miejscowym, w studium przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową głównie jednorodzinną, zagrodową, oraz obiektów usług i produkcji o niezbyt dużych rozmiarach. Działka nr 97/4 o powierzchni 0,44 ha (tj. 4.400 m²), jest niezabudowana, o kształcie zbliżonym do prostokątnego (około 80 m × 50 m), stanowi teren gruntów ornych, w części porośnięta jest niepielęgnowaną roślinnością trawiastą oraz pojedynczymi krzewami i drzewami (sukcesja naturalna), w niewielkiej części użytkowana rolniczo wraz z sąsiednią nieruchomością. Działka znajduje się poza terenem zabudowanym, w oddaleniu od dwóch wcześniejszych działek o około 0,7 km, położona jest na skraju lasu. Nad działką przebiega napowietrzna linia energetyczna, najprawdopodobniej niskiego napięcia. Działka z możliwością dojazdu drogą gruntową gminną, o charakterystyce drogi śródpolnej. Działka nie jest objęta planem miejscowym, a w studium przeznaczenia pod uprawy polowe. Działka objęta jest obszarem Natura 2000 pn. "Ostoja nad Baryczą", charakteryzującego się bogata bioróżnorodnością oraz jednym z najcenniejszych obszarów ornitologicznych w Polsce, nad którymi nadzór sprawuje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 240.500,00-zł Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę 160.333,00-zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (kwota: 24.050,00-zł) na rachunek bankowy komornika PKO BP S.A. 73102052260000660204292660 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
W dniu 15.05.2018 roku wolno oglądać nieruchomość od godziny 10:00 do godziny 11:00, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym i uzgodnieniu z kancelarią komornika. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości, znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Akta egzekucyjne będzie można przeglądać w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Trzebnicy w ciągu trzech dni przed wyznaczeniem terminu licytacji.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przesądzeniu własności.

Tel: 713105517

Średnie ceny w tej lokalizacji: 0,00 zł/m²

Licznik odsłon: 402

Podstawowe Informacje

Lokalizacja: Gatka 19a Gatka
160 333
Cena /m² 8
Rodzaj działka siedliskowa
Powierzchnia 19800 m²

Lokalizacja na mapie

Działki na sprzedaż: Gatka 19a - archiwalne oferty

LICYTACJA: Nieruchomość gruntowa o powierzchni 1,98 ha, Gatka

LICYTACJA: Nieruchomość

Gatka 19a Gatka

19800 m²

160 333 zł

Sprawdź też inne oferty archiwalne w serwisie

Oceń nasz serwis

średnia ocen: 4,6

Ten serwis korzysta z mechanizmów cookies (ciasteczka)

| Polityka Cookies