Oferta Archiwalna
wgn

Nieruchomość gruntowa zabudowana, Masłowo

Komercyjne sprzedaż, wielkopolskie, Masłowo , Masłowo

Dodano: ponad 14 dni temu

Opis ogłoszenia

sygnatura: SKABO-xYXitj

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI NKW PO1R/00026213/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawiczu Mikołaj Kobus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-10-2018 o godz. 13:45 w budynku Sądu Rejonowego w Rawiczu z siedzibą przy ul. I. Buszy 1, 63-900 Rawicz, odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem o charakterze uzytkowym - byłej stolarni, usytuowanym na działce oznaczonej nr geodezyjnym 284/5 o pow. 0,0951ha. Budynek stanowi funkcjonalną całość z częścią budynku znajdującego się na działce sąsiedniej nr 284/6. Szacowana nieruchomości to obiekt dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Nieruchomość jest wyposażona w instalację elektryczną oraz siłową. W części mieszkalnej (nie stanowiącej przedmiotu wyceny) jest również instalacja wodociągowa i kanalizacyjna. W budynku znajdują się rozprowadzenia od centralnego ogrzewania - grzejniki i obiekt w okresie zimowym jest sporadycznie ogrzewany. Na piętrze wysokość w najniższym punkcie wynosi 2,95m a w najwyższym 8,70m.
Ogólna powierzchnia użytkowa budynku to 393,74m2
Nieruchomość należąca do dłużników:
Iwona Teresa Tomczyk (udz. w wys. 4/6)
Sara Maria Tomczyk (udz. w wys. 1/6)
Antoni Ernest Tomczyk (udz. w wys. 1/6)

Nieruchomość położona w: ul. Żniwna 4, 63-900 Rawicz-Masłowo dla której Sąd Rejonowy w Rawiczu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 26213 [NKW: PO1R/00026213/9]

Suma oszacowania wynosi 164.144,00zł, zaś cena wywoławcza jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi: 109.429,33zł

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedającym przetarg w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/Rawicz 46102031210000660200184853 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Komornik zastrzega prawio do odwołania licytacji.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Rawiczu mieszczącym się pod adresem: ul. I. Buszy 1, Rawicz, 63-900 Rawicz.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Prawomocne postanowienie sądu o przysądzeniu własności przenosi własność nieruchomości na nabywcę. Orzeczenie to wywołuje takie same skutki prawne jak czynność prawna wymieniona w art. 1 ust.1 pkt.1 lit.a Ustawy z dnia 09 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Za datę dokonania czynności cywilnoprawnej należy zatem przyjąć datę uprawomocnienia się postanowienia przysądzającego własność nieruchomości.

Zgodnie z art. 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towaró. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z nia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony dosób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46WE, (dalej zwanymi "RODO"). Komornik informuje że wszystkie informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych zamieszczone są na stronie www Kancelarii pod adresem www.komornikrawicz.pl lub można uzyskać w siedzibie komornikaKomornik Sądowy

Mikołaj Kobus
Tel. 65 545 49 35

Średnie ceny w tej lokalizacji: 0,00 zł/m²

Licznik odsłon: 415

Podstawowe Informacje

Lokalizacja: Masłowo Masłowo
109 429
Cena /m² 278
Rodzaj hala produkcyjna
Rynek wtórny
Powierzchnia 393 m²
Powierzchnia działki 393 m²

Lokalizacja na mapie

Komercyjne na sprzedaż: Masłowo - archiwalne oferty

Nieruchomość gruntowa zabudowana, Masłowo

Nieruchomość gruntowa

Masłowo Żniwna 4

393 m²

123 108 zł

Nieruchomość gruntowa zabudowana, Masłowo

Nieruchomość gruntowa

Masłowo Masłowo

393 m²

109 429 zł

Sprawdź też inne oferty archiwalne w serwisie

Oceń nasz serwis

średnia ocen: 4,6

Ten serwis korzysta z mechanizmów cookies (ciasteczka)

| Polityka Cookies